Marketinški trendovi na koje bi trebalo obratiti pažnju u 2018. godini

Marketinški trendovi na koje bi trebalo obratiti pažnju u 2018. godini

Trendovi se u marketinškim strategijama svakodnevno mijenjaju, a stručnjaci predviđaju kako i ove godine možemo očekivati novitete na ovom području.

Marketing je područje u kojem se trendovi veoma brzo mijenjaju prateći zahtjeve publike, odnosno kupaca. Upravo su zato vodeći svjetski marketinški stručnjaci još jednom naveli nekoliko trendova koje na ovom području možemo očekivati u godini koja je pred nama.

Integriranje marketinških aktivnosti u navike potrošača

Marketing i digitalni marketing postali su složena područja u kojima se koriste sve tehnologije koje danas imamo na raspolaganju. S obzirom da živimo u vremenu kada je većina ljudi svakodnevno okupirana velikim brojem obaveza, važno je znati prepoznati ih i uključiti u marketinšku aktivnost, kako bi poruka bez prepreka stigla do krajnjeg cilja – potencijalnih potrošača.

Ovaj bi se proces trebao koncentrirati ponajprije na navike ljudi kada je u pitanju svakodnevna komunikacija, koja može biti vezana za društvene mreže i razne aplikacije. Stoga je poželjno uložiti vrijeme i trud u istraživanje navika potencijalnih kupaca i potencijala koje imaju različite platforme na kojima svakodnevno provode vrijeme.

Personalizacija kao učinkovito sredstvo prenošenja poruke

Kada je u pitanju učinak koji reklama ostavlja na publiku, personalizirani pristup već se dokazao kao strategija s ogromnim potencijalom. S razvojem tehnologije sada se došlo do točke u kojoj se u procesu personalizacije poruke koristi umjetna inteligencija. 

Ona je u posljednjih nekoliko godina rapidno napredovala, koristeći algoritme kojima je u mogućnosti samostalno procijeniti koji oblik personaliziranog pristupa bi mogao imati najveći učinak na potencijalne potrošače. Na ovaj se sustav već oslanjaju i neke od vodećih kompanija u svijetu.

Integracija video materijala

Društvene mreže u posljednje su vrijeme doprinijeli izrazitoj popularizaciji videa. Štoviše, nedavna su istraživanja pokazala kako su pretraživanja na YouTube-u prestigla ona na Google pretraživanju materijala. Stoga ne čudi kako se sve više kompanija okreće video materijalu u procesu promoviranja svojih proizvoda i usluga.

Dobar video materijal publiku će zainteresirati, a ne traži vrijeme i trud koji se ulaže iščitavanjem specifikacija nekog proizvoda i usluge. Upravo zato ga publika sve više preferira kada je u pitanju dobivanje korisnih informacija.

Novo vrijeme za „Influence Marketing“

Sam pojam influence marketing prepoznat je relativno nedavno, a odnosi se na vrstu marketinga koja u prvi plan ne stavlja isključivo proizvod koji neka tvrtka nudi, već poznatu osobu koja ga koristi. Odnosno, računa se na to da će se potrošači odlučiti za kupnju proizvoda kada vide da ga koristi i netko od njihovih idola.

Velike svjetske kompanije već nekoliko godina uspješno barataju ovom marketinškom taktikom, no sada im predstoji izazov u kojem bi trebali otkriti kako influence marketing dovesti na novu razinu koja će iznova zainteresirati potrošače. Stručnjaci tvrde kako će u godini koja nam slijedi biti ključno pronaći nove platforme za distribuciju ove vrste marketinga.