Dodaj svoju tvrtku Nazovite nas 01 6314 299, 091 444 3515
Ekologija

Ekologija


Svaka tvrtka ili obrt obavezni su sustavno unapređivati sigurnost i zaštitu zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavati moguće ozljede na radu, profesionalne bolesti i druge bolesti u vezi s radom.

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Kako biste bili sigurni da ispunjavate sve uvjete zaštite na radu obratite se jednoj od tvrtki koje se nalaze na našem portalu Moja djelatnost te se brzo i jednostavno riješite svih nedoumica, a sebi i svojim radnicima osigurajte siguran rad.


Kompletne usluge zaštite na radu

Svaki poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova. 

Poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu, noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.

Na portalu Moja djelatnost pronaći ćete tvrtke koje nude usluge poslova zaštite na radu, zaštitu od požara, zaštitu okoliša, energetsko certificiranje i tehnička ispitivanja. Za sve poslove tvrtke posjeduju odgovarajuće licence nadležnih zavoda i ministarstava, tako da možete biti sigurni u njihovu profesionalnost.Ekologija
Zaštita na radu


  • 01 63 14 299
  • info@moja-djelatnost.hr