Dodaj svoju tvrtku Nazovite nas 01 6314 299, 091 444 3515
Kultura, umjetnost i obrazovanje

Kultura, umjetnost i obrazovanje


Na stranicama portala Moja djelatnost možete pronaći popis grafičkih umjetnika koji će Vam rado pomoći u stvaranju raznih grafičkih elemenata.

Grafičari mogu biti grafičari dorade, grafičar pripreme, grafičar tiska, grafički tehničar, grafički tiskar, grafički dizajner, grafički slagari- monteri.

Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama tiska i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se tiska. Grafička priprema uključuje unos i prijelom teksta, skaniranje i obradu slika, montažu fotografija, a po potrebi i korekture i prijevode teksta za tisak.

Grafičari sudjeluju u izradi brošura, kataloga, knjiga, letaka, plakata ili nekog drugog tiskanog materijala. Priprema za tisak radi se nakon grafičkog oblikovanja proizvoda.Kultura, umjetnost i obrazovanje
Grafičari


  • 01 63 14 299
  • info@moja-djelatnost.hr