Dodaj svoju tvrtku Nazovite nas 01 6314 299, 091 444 3515
Gradnja i nekretnine

Gradnja i nekretnine


Građevinski radovi su radovi u koje spadaju radovi izvođenja pripremnih radova na gradilištu, izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova, instalacijski i završni građevinski radovi te iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme s rukovanjem.

Ukoliko imate potrebu za građevinskim radovima niskogradnje informirajte se o građevinskim tvrtkama i o obrtima koje se nalaze na portalu Moja djelatnost i pronađite najboljeg ponuđača za svoje potrebe.

Niskogradnja je područje građevinarstva koje obuhvaća planiranje, projektiranje, izvođenje radova i izgradnju građevina u tlu ili u razini površine tla, kao što je izvođenje zemljanih radova (iskopi, nasipi, poravnanja), gradnja geotehničkih građevina (brane, tuneli, podzemne građevine, temelji), mostova i vijadukata, prometnica (ceste, željeznice) i poljoprivredna građevina (sustavi odvodnje i natapanja) te vodogradnja (regulacija vodotoka, kanali, vodovod, kanalizacija i dr.)


Kompletne usluge niskogradnje

Niskogradnja podrazumijeva izvođenje radova u prometnom smjeru koji se bavi projektiranjem svih prometnica.

Konstruktivni smjer bavi se projektiranjem i građenjem konstrukcija i/ili dimenzioniranjem mostova, brana, tunela, silosa, vodotornjeva, gospodarskih i drugih zgrada.

Hidro-tehnički smjer se bavi poslovima građenja i održavanja vodoopskrbnih, kanalizacijskih i vodoprivrednih objekata. Hidro-tehnika sudjeluje u upravljanju vodnim resursima. Općenito se bavi hidrotehničkim građevinama, hidrotehničkim sustavima i iskorištavanjem vodnih snaga uz vođenje računa o zaštiti okoliša. 

Geotehnički smjer se bavi projektiranjem i izvođenjem različitih zahvata u tlu kao što su: brane, nasipi, tuneli, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, usjeci, osiguranje građevinskih jama i odlagališta otpada. Geotehnika obuhvaća gotovo sve građevinske aktivnosti i ključna je u izvođenju skoro svih građevinskih objekata koji se temelje na tlu. 

Ukoliko trebate usluge niskogradnje, obratite se jednoj od ponuđenih tvrtki u našem pregledniku i budite sigurni u uspješnost izrade.Gradnja i nekretnine
Građevinski radovi-niskogradnja


  • 01 63 14 299
  • info@moja-djelatnost.hr