Dodaj svoju tvrtku Nazovite nas 01 6314 299, 091 444 3515
Medicina, stomatologija i farmacija

Medicina, stomatologija i farmacija


Alternativna medicina je termin koji se koristi od druge polovine 20. stoljeća za svaku terapiju ili lijek koje u nekoj kulturi ne prihvaća i ne pruža dominantni zdravstveni sustav.

Često se koriste i termini "prirodna medicina" a neki svrstavaju i "duhovnu medicinu" u alternativne prakse. Paralelno se koriste i termini komplementarna medicina, tradicionalna medicina, a u ovaj se pojam ubrajaju i tradicionalna kineska, indijska ajurveda, te tibetanska medicina i kiropraktika.

Pojam "alternativna medicina" upućuje na to da se ljudi njome liječe umjesto konvencionalnom medicinom. Alternativna se medicina uglavnom koristi kao dopuna ili dodatak uobičajenom načinu liječenja. Ona obuhvaća terapije i lijekove koji se uzimaju umjesto konvencionalnog liječenja, ili uz njega.Medicina, stomatologija i farmacija
Alternativna medicina


  • 01 63 14 299
  • info@moja-djelatnost.hr