SLIČNE TVRTKE


OPG STARČEVIĆ LJUBICA

Stočarstvo, prodaja i tov junadi, prodaja mlijeka, Bjelovar

Trg Stjepana Radića 26, 43272 Nova Rača


OPG JULIUS ŠVERER

Josipa Jurja Strossmayera 148, 31530 Podravska Moslavina


DAMAN D.O.O.

Boje i lakovi, Rijeka

Adamićeva 13, 51000 Rijeka


UNIMER D.O.O.

Prerada sekundarnih sirovina uz zbrinjavanje otpada, Čakovec, Međimurska županija, Hrvatska

Rudolfa Steinera 3, 40000 Čakovec


UNIORAD

Papir i plastika Zbrinjavanje UNIORAD

Petrova Gora 158a, 49253 Lobor