SLIČNE TVRTKE


ECOOPERATIVA D.O.O.

Zbrinjavanje otpada i reciklaža, Matulji

Jušići 69 c, 51211 Matulji


KOMUNALNO DRUŠTVO DRAGANIĆ D.O.O.

Kompletne komunalne usluge Draganić

Draganić 10, 43212 Draganić


KARMEL SV. MALE TEREZIJE

Samostan Sestri Karmeličanki

Trg sv. Ivana 10, 10312 Kloštar Ivanić


Agencija za obnovu Osječke tvrđe

Agencija za obnovu, izrada programa i planova obnove, investicijskih programa i dokumenata Osijek

Franje Kuhača 29, 31000 Osijek


DOM UČENIKA VUKOVAR

Kvalitetan smještaj, prehrana, odgoj i obrazovanje učenika na području Vukovarsko-srijemske županije

Kralja Zvonimira 1, 32000 Vukovar