SLIČNE TVRTKE


EURO METAL D.O.O.

GOSPODARENJE NEOPASNIM OTPADOM VALBANDON

PINETA 2, II OGRANAK 7, VALBANDON, 52212 VALBANDON, FAŽANA


Agencija za obnovu Osječke tvrđe

Agencija za obnovu, izrada programa i planova obnove, investicijskih programa i dokumenata Osijek

Franje Kuhača 29, 31000 Osijek


ECOOPERATIVA D.O.O.

Zbrinjavanje otpada i reciklaža, Matulji

Jušići 69 c, 51211 Matulji


KOMUNALAC BRCKOVLJANI D.O.O.

Komunalne usluge, Dugo Selo

Stjepana Radića 23, 10370 Prikraj


OPĆINA KLIS

Općine i općinska uprava

Iza grada 2, 33533 Mala Klisa