SLIČNE TVRTKE


VIKTORIJA BELEC

Sudski vještak u graditeljstvu, Vukovarsko-srijemska županija

Bogdanovačka 11, 32000 Vukovar


ANKICA MILEVOJ, STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA ARHITEKTURU I PROCJENU NEKRETNINA

Stalni sudski vještak za arhitekturu i procjenu nekretnina, Zagreb

Rudeška 144, 10000 Zagreb


ANING USLUGE D.O.O.

Financijsko i porezno savjetovanje te kvalitetno knjigovodstvo i računovodstvo u Zagrebu

Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb


HIDROKONZALT D.O.O.

Projektiranje u komunalnom i vodnom gospodarstvu, konzalting, savjetovanje Zagreb

Frana Alfirevića 2, 10000 Zagreb


STALNI SUDSKI VJEŠTAK IZ PODRUČJA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE, TATJANA VRGA, DR. MED.

Sudski vještak i specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije Petrinja

Trg dr. F. Tuđmana 19 a, 44250 Petrinja