SLIČNE TVRTKE


GRAD VRGORAC

Gradska uprava Vrgorac

Tina Ujevića 8, 21276 Vrgorac


OPĆINA ŽMINJ

Lokalna samouprava Žminj

Pazinska 2/G, 52341 Žminj


PAPUK D.O.O.

Odlaganje komunalnog otpada i održavanjem javnih površina Orahovica

VLADIMIRA NAZORA 14, 33515 Orahovica


OPĆINA GRADINA

Jedinica lokalne uprave i samouprave Općina Gradina

Trg Hrvatskih branitelja 12, 33411 Gradina


Srpska pravoslavna crkva Sv. Trojice

Pravoslavna molitva, Bjelovar

Ante Trumbića 2, 43000 Bjelovar