SLIČNE TVRTKE


ISCAR ALATI d.o.o.

Rezni alati za metaloprerađivačku industriju, alati i držači za tokarenje, glodanje, obradu rupa Samobor, Hrvatska

Josipa Jelačića 134, 10430 Samobor


UNIMER D.O.O.

Prerada sekundarnih sirovina uz zbrinjavanje otpada, Čakovec, Međimurska županija, Hrvatska

Rudolfa Steinera 3, 40000 Čakovec


UNIORAD

Papir i plastika Zbrinjavanje UNIORAD

Petrova Gora 158a, 49253 Lobor


DAMAN D.O.O.

Boje i lakovi, Rijeka

Adamićeva 13, 51000 Rijeka


OPG JULIUS ŠVERER

Josipa Jurja Strossmayera 148, 31530 Podravska Moslavina