SLIČNE TVRTKE


STALNI SUDSKI VJEŠTAK HRVOJE DOMIJAN DIPL.ING. GRAĐEVINE

Stalni sudski vještak i procjenitelj nekretnina, Crikvenica

Vukovarska 50, Dramalj, 51260 Crikvenica


DEKAFORM D.O.O.

Sustavi upravljanja prema normama ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 22 000 Zagreb

Nova cesta 119, 10000 Zagreb


EXPERTUS PROCJENE

Procijeniteljska djelatnost, medicinska vještačenja, sudska vještačenja, vještak, Slavonski Brod

Vatroslava Jagića 5a, 35000 Slavonski Brod


SONDER D.O.O.

Zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki Zagreb

Trg kralja Tomislava 8, 10000 Zagreb


ROBAG D.O.O.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, Zagreb

Jablanska 64 , 10000 Zagreb