Dodaj svoju tvrtku Nazovite nas 01 6314 299, 091 444 3515
Zabava, sport i rekreacija

Zabava, sport i rekreacija


Kada se odlučite upustiti u bavljenje nekim sportom, osim dobre volje, potrebna je i – dobra oprema. Bilo da se radi o rekreativnoj aktivnosti ili nešto profesionalnijim i zahtjevnijim treninzima, kvalitetna oprema preduvjet je za ostvarivanje rezultata, ali je i izuzetno važna kako bi šanse za moguće ozljede sveli na minimum.

Obuća, odjeća, rekviziti, podloga i ostalo važni su faktori koji utječu na izvedbu svakog sportaša. Ponekad su podjednako važni kao i sama fizička priprema, te je uvijek dobro uložiti u kvalitetnu sportsku opremu.

Sada na jednom mjestu možete pronaći sveobuhvatan popis prodavaonica u kojima možete pronaći sve što Vam je potrebno za vrijeme rezervirano za sportsku aktivnost. Na raspolaganju su Vam profesionalni zaposlenici koji će Vam pomoći pri odabiru odgovarajućih rekvizita i dodataka.


Sportska oprema, usluge i servis

Mnogi će se sportaši složiti da je za uspjeh, osim mnogo rada i truda, potrebno imati i odgovarajuću opremu. Odjeća i obuća tu je prvenstveno da nam olakša treninge i fizički napor, te bi ona svakako trebala biti izrađena od kvalitetnih materijala. Uz odjeću i obuću, rekviziti koje u određenim sportovima koristimo također bi trebali biti izuzetno kvalitetni, kako bismo što prije došli do uspjeha.

Na jednom mjestu na raspolaganju Vam je popis velikog broja prodavaonica specijaliziranih upravo za sportsku opremu. Bez obzira na to bavite li se nekom aktivnošću rekreativno, ili ste već dosegnuli profesioanlni nivo, u velikom broju prodavaonica zasigurno ćete pronaći upravo ono što Vam je potrebno.

Za svaki je oblik aktivnosti ponajprije važno imati udobnu obuću za sve terene. Potom su tu odjevni predmeti koji su napravljeni od prirodnih materijala kako bi koži omogućili da „diše“ tijekom svakog tjelesnog napora. Velik broj sportova također zahtijeva i opremu poput lopti, raznih rekvizita i ostalog. Kada niti samo niste sigurni otkuda početi, na stranicama mnogih prodavača možete pronaći upute za kupovinu i detalje o svakom od ponuđenih proizvoda.

Jednom kada ste nabavili kvalitetnu opremu, možete biti sigurni kako će Vam ona trajati dulje vrijeme. Međutim, kako bi joj vijek još više produžili, neke je vrste opreme također potrebno redovito servisirati. To se ponajprije odnosi na opremu za zimske sportove kao što su skije i klizaljke, ali tu su i, primjerice, teniski reketi i bicikli koji bi prije svake sezone trebali proći kontrolu i sitne zahvate. Uz popis samih prodavaonica sportske opreme, na jednom mjestu sada možete i filtrirati one koje na raspolaganju imaju takve servise, te ih kontaktirati vezano za detalje.

Uz popis svih prodajnih mjesta i servisa, navedeni su i kontakti samih prodavaonica. Ljubazno osoblje na raspolaganju Vam je za sve upite i nedoumice, te u tek nekoliko minuta možete saznati koja bi Vam vrsta opreme najbolje odgovarala, ali i provjeriti njenu raspoloživost. Stoga ne oklijevajte, već svoju sportsku aktivnost dovedite na novu razinu uz najkvalitetniju opremu.

Zabava, sport i rekreacija
Sportska, oprema, usluge i servis


  • 01 63 14 299
  • info@moja-djelatnost.hr
azut media

Opći uvijeti poslovanja

AZUT Media d.o.o.
Zagreb 


 PREDMET

Članak 1.


Općim uvjetima poslovanja uređuju se uvjeti pod kojima trgovačko društvo AZUT MEDIA d.o.o. Zagreb, Kušlanova 27, OIB:83806635526, MB:02747057 (u daljnjem tekstu: Društvo), zasniva suradnju i pruža usluge pravnim osobama i poduzetnicima registriranim na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Klijent/i)

Općim uvjetima poslovanja Društvo osigurava primjenu dobrih poslovnih običaja, dobre poslovne prakse i korektnog odnosa prema klijentima, kao i usklađenost Općih uvjeta s važećim propisima.


POJAM KLIJENTA

Članak 2.


 Klijent Društva je osoba s kojom je Društvo zaključilo ugovor o pružanju usluga, usmenim ili pisanim putem i to:

  • poduzetnik, kao poslovno sposobna fizička osoba koja obavlja djelatnost radi ostvarivanja prihoda u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik),
  • trgovačko društvo u smislu zakona kojim se uređuju trgovačka društva (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo),
  • druga pravna osoba kao subjekt registriran i osnovan u skladu sa zakonom.

U odnosu na Klijente Društvo primjenjuje princip jednakosti i dobrih poslovnih običaja.


 UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Članak 3.


Ugovor o pružanju usluga predstavlja suglasnost volje Klijenta i Društva u pogledu bitnih elemenata ponude, i to: vrste i načina pružanja usluge, visine i načina plaćanja cijene usluge. Suglasnost volje mogu izraziti isključivo zakonski zastupnici Klijenta, odnosno osobe za to ovlaštene od strane zakonskog zastupnika Klijenta.

Ugovor može biti zaključen u usmenom i pisanom obliku.

Kada se Ugovor zaključuje u usmenom obliku, isti se zaključuje putem telefonskog razgovora koji se snima, a smatra se zaključenim trenutkom prihvaćanja od strane Klijenta bitnih elemenata ponude i to: vrstom i načinom pružanja usluge, visinom i načinom plaćanja cijene usluge.

Ugovor u pisanom obliku zaključuje se samo iznimno, odnosno ukoliko budući Klijent tijekom telefonskog razgovora izričito izrazi želju za tim. Ugovor u pisanom obliku smatra se zaključenim ili razmjenom elektronske pošte u kojoj su iskomunicirani bitni elementi ponude i prihvat ponude, ili u formalnom obliku na posebnom dokumentu koji sadrži potpise zakonskih zastupnika, ili osoba ovlaštenih za potpisivanje od strane zakonskih zastupnika Klijenta i Društva, te pečate Klijenta i društva.

Ugovor se sklapa na vremenski period od jedne (1) godine i ne produžuje se automatski.

Ugovor se može mijenjati isključivo suglasnošću volje Klijenta i Društva, a promjene stupaju na snagu davanjem suglasnosti volje postignute na način kako je opisano u ovom članku.


 USLUGE

Članak 4.


a) Portal Moja Djelatnost 

U roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluga Društvo će na svojoj  internet prezentaciji, u okviru portala www.moja-djelatnost.hr uvrstiti poslovne podatke Klijenta, a koji obavezno uključuju: poslovni naziv Klijenta, oblik poslovanja, kontakt podatke, prikaz na aktivnoj mapi mjesta središta Klijenta, kratak opis poslovne djelatnosti Klijenta, popis tržišta na kojima Klijent posluje.

Poslovni podaci Klijenta biti će vidljivi na zvaničnoj internet prezentaciji Društva za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

b) Tiskano izdanje imenika Moja djelatnost

U roku od jedne (1) godine, oglas će u dogovorenom obliku biti objavljen u tiskanoj verziji poslovnog imenika Moja djelatnost, koji će biti distribuiran kroz cijelu Hrvatsku. Izdanja imenika vidljiva su na poveznici www.azut-media.info/izdanja

c) Komentiranje i puštanje potraživanja na oglasima

Komentari, ocjene te potraživanja na portalu su provjerena kroz administrativnu službu, koja osigurava da komentari ne sadrže govor mržnje, neprimjerni te neukusni sadržaj. Potraživanja, ocjene ili komentari su vidljivi tek nakon potvrde od strane administrativne službe. Sve ocjene, komentari te potraživanja su vidljiva svima. Kontaktni podaci na potraživanjima su vidljivi samo vlasniku tvrtke. Azut Media d.o.o. ne odgovara za istinitost komentara, potraživanja ili ocjena, te ne odgovara u slučaju ikakve štete prouzročene od strane korisnika ili svrhe ostavljanja komentara, potraživanja ili ocjena.


 CIJENA USLUGE I NAČIN PLAĆANJA

Članak 5.


Cijena integralne usluge za period od jedne (1) godine iznosi 1376 HRK + PDV.

Cijena je određena u obliku godišnje pretplate koja se prema pravilu plaća unaprijed. Na odobren zahtjev Klijenta može biti ugovoreno plaćanje u ratama, a najviše u 12 jednakih mjesečnih rata.

Klijent je obavezan platiti cijenu u skladu s ispostavljenom fakturom, u roku od 8 dana od dana prijema fakture, u suprotnom duguje zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju prestanka Ugovora o pružanju usluga u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja, cijena će biti umanjena proporcionalno pruženim uslugama, o čemu će se Društvo i Klijent sporazumno dogovoriti.

Da bi ostvario pravo na umanjenje cijene temeljem ovog članka Klijent je dužan dostaviti odgovarajuću računovodstvenu dokumentaciju.


 KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI

Članak 6.


Društvo ne odgovara za poziciju u tražilici, ako je odabrana ključna riječ neprikladna za pretraživače.

Društvo ne odgovara za istinitost podataka objavljenim na web stranici.


 RASKID UGOVORA

 Članak 7.


Ugovor može prestati sporazumom ugovornih strana ili jednostranim raskidom uslijed nastupanja opravdanih razloga za otkaz, jednostranom izjavom volje: usmeno, pisanim putem ili putem elektronske pošte, uz ostavljanje otkaznog roka od 5 dana.

Opravdanim razlozima u smislu ovog članka smatraju se:

  • prestanak obavljanja djelatnosti Klijenta, do kojeg dolazi otvaranjem postupka likvidacije, stečaja ili brisanjem iz registra poduzetnika;
  • kašnjenje s plaćanjem prispjelih faktura Društva u vremenskom trajanju dužem od četiri mjeseca;
  • neuredno i nepravovremeno pružanje usluga od strane Društva

Ugovor može biti jednostrano raskinut bez obzira na razlog i bez ostavljanja otkaznog roka u roku od 10 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja prve fakture, što nastupi kasnije, pisanim ili usmenim obavještavanjem Društva.

Raskid ne utječe na obvezu Klijenta da plati cijenu, u smislu članka 5 ovih Općih uvjeta poslovanja. Raskidom ugovora prestaju sva druga prava i obveze iz ugovornog odnosa.


RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 8.


Društvo i Klijent će nastojati sva sporna pitanja riješiti mirnim putem u vansudskom postupku, a ukoliko to nije moguće ugovara se sudska nadležnost.