Dodaj svoju tvrtku Nazovite nas 01 6314 299, 091 444 3515ČLANCI


Kako učinkovito koristiti mogućnosti Google AdWords-a

Google AdWords je način oglašavanja na Internetu gdje se oglasi prikazuju kada korisnik pretražuje određenu ključnu riječ.

 


Kako se već na radnom mjestu pripremiti za godišnji odmor?

Dolaskom ljeta, dužih i sunčanih dana te uz visoke temperature koncentracija za rad pada, sve se usporava, teže se motivirati za rad i svi jedva čekamo godišnji odmor.

 


Ljeto je pravo vrijeme za povećanje prepoznatljivosti Vaše tvrtke

Manji opseg posla u ljetnim mjesecima ostavlja dovoljno prostora da tvrtka poradi na svom imidžu i prepoznatljivosti. To je moguće u svega nekoliko jednostavnih koraka.

 


Jedan od najvećih trendova u marketingu je Native advertising

Native advertising označava zanimljive, korisne i sponzorirane tekstove koji se na prirodan način uklapaju u okvire platforme na kojima su objavljeni.

 


Kako unaprijediti prodaju u samo 3 koraka?

Sa jednog mjesta i u kratkom roku, od početnog planiranja promocije do prodaje, postižu se veliki rezultati.

 


Svibanjske manifestacije u Hrvatskoj kao poticaj Vašem poslovanju

Razni sajmovi, paneli i okrugli stolovi itekako mogu pomoći pojedincima u osnivanju posla ili određivanju daljnjeg tijeka poslovanja. Svibanj je mjesec u kojem će neki hrvatski gradovi biti domaćini nekoliko značajnih manifestacija.

 


Uskrs kao simbol novog početka, pravo je vrijeme i za novi početak u Vašem poslovanju!

Ovog proljeća upišite svoju tvrtku u imenik Moja djelatnost i poboljšajte svoje poslovanje.

 


Društvene mreže kao sredstvo privlačenja novih klijenata

Društvene mreže već su davno prestale biti mjesta isključivo za osobnu upotrebu. Predstavljanje tvrtke i komunikacija s klijentima upravo putem društvenih mreža ono je što joj u veoma kratkom roku može podići kredibilitet i popularnost.

 


5 načina kako unovčiti svoju strast i potaknuti druge da učine isto

Kažu da kada radiš ono što voliš, zapravo i nemaš osjećaj da radiš. No, ne uspiju svi ostvariti svoje potencijale na područjima koja ih ispunjavaju, a još manje je onih koji svoju strast uspiju unovčiti. Dobra strategija zlata vrijedi - saznajte što čini onu koja pali svakoga puta.

 


E-mail marketing : Kako doseći veći broj otvorenih elektronskih poruka?

Istraživanja su pokazala, da je u zadnje vrijeme postalo vrlo učinkovito oglašavanje putem elektronske pošte. Pri oblikovanju baze primatelja poruka nije bitno koliki je broj vaših kontakata, već je puno važnije koliki je broj primatelja koji će poruku otvoriti.

 


10 koraka - od ideje do posla

Najvažnije stvari u životu ne dolaze nam sa uputstvima za upotrebu. Zato je David Ronick, poslovni savjetnik, prije svega za mlada i start up poduzeća sastavio popis od 10 koraka, koji pomažu svima koji žele osnovati poduzeće neovisno o kojoj se djelatnosti radi.

 


Najčešće greške, pri traženju novog posla

Govorite prebrzo? Na razgovoru se tresete i nervozni ste? Vašeg sugovornika ne gledate u oči? Je li vaš CV pun pravopisnih grešaka?

   • 01 63 14 299
  • info@moja-djelatnost.hr
azut media

Opći uvijeti poslovanja

AZUT Media d.o.o.
Zagreb 


 PREDMET

Članak 1.


Općim uvjetima poslovanja uređuju se uvjeti pod kojima trgovačko društvo AZUT MEDIA d.o.o. Zagreb, Kušlanova 27, OIB:83806635526, MB:02747057 (u daljnjem tekstu: Društvo), zasniva suradnju i pruža usluge pravnim osobama i poduzetnicima registriranim na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Klijent/i)

Općim uvjetima poslovanja Društvo osigurava primjenu dobrih poslovnih običaja, dobre poslovne prakse i korektnog odnosa prema klijentima, kao i usklađenost Općih uvjeta s važećim propisima.


POJAM KLIJENTA

Članak 2.


 Klijent Društva je osoba s kojom je Društvo zaključilo ugovor o pružanju usluga, usmenim ili pisanim putem i to:

  • poduzetnik, kao poslovno sposobna fizička osoba koja obavlja djelatnost radi ostvarivanja prihoda u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva (u daljnjem tekstu: Poduzetnik),
  • trgovačko društvo u smislu zakona kojim se uređuju trgovačka društva (u daljnjem tekstu: Trgovačko društvo),
  • druga pravna osoba kao subjekt registriran i osnovan u skladu sa zakonom.

U odnosu na Klijente Društvo primjenjuje princip jednakosti i dobrih poslovnih običaja.


 UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Članak 3.


Ugovor o pružanju usluga predstavlja suglasnost volje Klijenta i Društva u pogledu bitnih elemenata ponude, i to: vrste i načina pružanja usluge, visine i načina plaćanja cijene usluge. Suglasnost volje mogu izraziti isključivo zakonski zastupnici Klijenta, odnosno osobe za to ovlaštene od strane zakonskog zastupnika Klijenta.

Ugovor može biti zaključen u usmenom i pisanom obliku.

Kada se Ugovor zaključuje u usmenom obliku, isti se zaključuje putem telefonskog razgovora koji se snima, a smatra se zaključenim trenutkom prihvaćanja od strane Klijenta bitnih elemenata ponude i to: vrstom i načinom pružanja usluge, visinom i načinom plaćanja cijene usluge.

Ugovor u pisanom obliku zaključuje se samo iznimno, odnosno ukoliko budući Klijent tijekom telefonskog razgovora izričito izrazi želju za tim. Ugovor u pisanom obliku smatra se zaključenim ili razmjenom elektronske pošte u kojoj su iskomunicirani bitni elementi ponude i prihvat ponude, ili u formalnom obliku na posebnom dokumentu koji sadrži potpise zakonskih zastupnika, ili osoba ovlaštenih za potpisivanje od strane zakonskih zastupnika Klijenta i Društva, te pečate Klijenta i društva.

Ugovor se sklapa na vremenski period od jedne (1) godine i ne produžuje se automatski.

Ugovor se može mijenjati isključivo suglasnošću volje Klijenta i Društva, a promjene stupaju na snagu davanjem suglasnosti volje postignute na način kako je opisano u ovom članku.


 USLUGE

Članak 4.


a) Portal Moja Djelatnost 

U roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluga Društvo će na svojoj  internet prezentaciji, u okviru portala www.moja-djelatnost.hr uvrstiti poslovne podatke Klijenta, a koji obavezno uključuju: poslovni naziv Klijenta, oblik poslovanja, kontakt podatke, prikaz na aktivnoj mapi mjesta središta Klijenta, kratak opis poslovne djelatnosti Klijenta, popis tržišta na kojima Klijent posluje.

Poslovni podaci Klijenta biti će vidljivi na zvaničnoj internet prezentaciji Društva za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

b) Tiskano izdanje imenika Moja djelatnost

U roku od jedne (1) godine, oglas će u dogovorenom obliku biti objavljen u tiskanoj verziji poslovnog imenika Moja djelatnost, koji će biti distribuiran kroz cijelu Hrvatsku. Izdanja imenika vidljiva su na poveznici www.azut-media.info/izdanja

c) Komentiranje i puštanje potraživanja na oglasima

Komentari, ocjene te potraživanja na portalu su provjerena kroz administrativnu službu, koja osigurava da komentari ne sadrže govor mržnje, neprimjerni te neukusni sadržaj. Potraživanja, ocjene ili komentari su vidljivi tek nakon potvrde od strane administrativne službe. Sve ocjene, komentari te potraživanja su vidljiva svima. Kontaktni podaci na potraživanjima su vidljivi samo vlasniku tvrtke. Azut Media d.o.o. ne odgovara za istinitost komentara, potraživanja ili ocjena, te ne odgovara u slučaju ikakve štete prouzročene od strane korisnika ili svrhe ostavljanja komentara, potraživanja ili ocjena.


 CIJENA USLUGE I NAČIN PLAĆANJA

Članak 5.


Cijena integralne usluge za period od jedne (1) godine iznosi 1376 HRK + PDV.

Cijena je određena u obliku godišnje pretplate koja se prema pravilu plaća unaprijed. Na odobren zahtjev Klijenta može biti ugovoreno plaćanje u ratama, a najviše u 12 jednakih mjesečnih rata.

Klijent je obavezan platiti cijenu u skladu s ispostavljenom fakturom, u roku od 8 dana od dana prijema fakture, u suprotnom duguje zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju prestanka Ugovora o pružanju usluga u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja, cijena će biti umanjena proporcionalno pruženim uslugama, o čemu će se Društvo i Klijent sporazumno dogovoriti.

Da bi ostvario pravo na umanjenje cijene temeljem ovog članka Klijent je dužan dostaviti odgovarajuću računovodstvenu dokumentaciju.


 KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI

Članak 6.


Društvo ne odgovara za poziciju u tražilici, ako je odabrana ključna riječ neprikladna za pretraživače.

Društvo ne odgovara za istinitost podataka objavljenim na web stranici.


 RASKID UGOVORA

 Članak 7.


Ugovor može prestati sporazumom ugovornih strana ili jednostranim raskidom uslijed nastupanja opravdanih razloga za otkaz, jednostranom izjavom volje: usmeno, pisanim putem ili putem elektronske pošte, uz ostavljanje otkaznog roka od 5 dana.

Opravdanim razlozima u smislu ovog članka smatraju se:

  • prestanak obavljanja djelatnosti Klijenta, do kojeg dolazi otvaranjem postupka likvidacije, stečaja ili brisanjem iz registra poduzetnika;
  • kašnjenje s plaćanjem prispjelih faktura Društva u vremenskom trajanju dužem od četiri mjeseca;
  • neuredno i nepravovremeno pružanje usluga od strane Društva

Ugovor može biti jednostrano raskinut bez obzira na razlog i bez ostavljanja otkaznog roka u roku od 10 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja prve fakture, što nastupi kasnije, pisanim ili usmenim obavještavanjem Društva.

Raskid ne utječe na obvezu Klijenta da plati cijenu, u smislu članka 5 ovih Općih uvjeta poslovanja. Raskidom ugovora prestaju sva druga prava i obveze iz ugovornog odnosa.


RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 8.


Društvo i Klijent će nastojati sva sporna pitanja riješiti mirnim putem u vansudskom postupku, a ukoliko to nije moguće ugovara se sudska nadležnost.